Vad vi gör

Kvalitets- och leverantörssäkring

  • Utvärderar leverantörer inför tillverkningsstarten
  • Följer upp tillverkning enligt projektkrav
  • Säkerställer överenskomna Inspektion- och testplaner för projekt

Projekt

  • Projektsupport
  • Upprättar kvalitet och inspektionsplaner för projekt
  • Gemomgång av projektkrav

Dokumentation

  • Upprättar tillverkningsdokumentation
  • Säkrar tillverkningsunderlag
  • Granskning av tillverkningsunderlag

Vilka vi är

Kontakta oss