Vad vi gör

KVALITET OCH LEVERANTÖRSSÄKRING

Utvärderar leverantörer inför tillverkningsstarten. Följer upp tillverkning enligt projektkrav. Säkerställer Överenskomna Inspektion- och testplaner för projekt

Projekt

Projektsupport. Upprättar kvalitet och inspektionsplaner för projekt. Gomomgång av projektkrav

Dokumentation

Upprättar tillverkningsdokumentation

 

1